Hạng D
7/4/09
2.822
8
38
50
Thiệt tình,mới có mấy tấm thýờng thýờng bậc trung thôi mà mấy bác mất hết bình tĩnh... man của mình,dám đố bác Lơ,Dương Cao còn hình hot hõn mới tâm phục,khẩu chiến...
 
Hạng D
29/5/12
1.201
27
48
12
VŨ VÔ KIỀM TỎA NĂNG LƯU KHÁCH
SẮC BẤT BA ĐÀO DỊ NỊCH NHÂN