Hạng B2
23/11/09
263
279
63
HCM
Con này kích thước hài hòa hơn Kona. Bên ngoài trông na ná Tucson, nhỏ hơn có chút thôi. Em này về dự là sẽ hot thôi.
 
Hạng C
5/7/15
501
1.499
93
720tr bằng giá với bản Top của Toy Vê-Lốc thì ngta có phân vân hok mí anh :rolleyes:
 
Hạng C
26/10/17
608
608
93
41
Đầu với đuôi nhìn hãm vãi, chỉ có quả mâm và bên hông đẹp.