Hạng C
13/3/15
970
20.450
93
7 tháng đầu năm GX bán được 15699 xe, QX80 bán được 6848 xe.
Cả năm 2022 Gx bán được 29945 xe, QX80 bán được 7206 xe.
Đập kiểu gì mà hay vậy
Ở Mỹ thì GX chỉ được xếp vào hạng Mid size SUV, giá cả ngang với QX60 thôi, ở bảng Fullsize SUV thì LX bán kém hơn QX80 chút ít
Infiniti sắp quay lại thị trường bằng ngôn ngữ thiết kế mới: Hiện đại và mạnh mẽ

Infiniti sắp quay lại thị trường bằng ngôn ngữ thiết kế mới: Hiện đại và mạnh mẽ