Hạng B2
27/5/11
137
2.066
93
Mình thích Custin nhưng vợ ghét ghế đôi.
Đi đâu là hắn nhồi nhét bạn bè như lơ xe vợt khách.
Có lần tự dưng lọt 2 em bán hàng đa cấp lên xe, mình hỏi bạn em à?
Hắn đáp không phải.
Ối giời ơi.