Hạng F
13/9/07
6.685
34.130
113
Thủ môn rumani biếu bàn thắng rồi. Tay mà thua đầu thì vứt
 
Hạng C
22/9/11
515
39.723
93
Em hết thuốc lá, còn 20 phút sao thức nỗi đây trời?!:

Kèo tối nay:   Pháp - Rumani  ???