Tập Lái
26/9/14
24
59
13
Mình tư vấn kèo trên hồi nào ta hehehehe ? Kèo 1.5 trái thì tiền đổ về Pháp nhiều lắm
Em đọc nhầm nên cứ nghĩ anh nói 70% tiền đang đổ vào rumani vs kèo 1.5. Làm niềm tin vào Pháp mãnh liệt hơn :))