Hạng B2
3/2/18
115
30
28
37
Bên đó làm ko nghỉ hưu hay sao thế nhỉ.quần áo đi làm thoải mái thật
 
Hạng B2
20/8/18
377
107
63
Càng xem càng thích Những công nghệ thuộc dạng công nghiệp, công nghệ cao chỉ có thể là trình độ đại diện của quốc gia