Hạng F
29/10/16
6.420
7.537
113
Pháp
Hay là sao bác ....
Có người hỏi về giao thông ở VN đến giao điểm có đèn thì thế nào

Đến cây đèn xanh đèn đỏ thì bạn xử trí thế nào
Ninja và các kamikaze trả lời : em mù màu, nhưng hể thấy công an cảnh sát thì dừng lại, còn không thì chạy luôn :):):):), coi vậy chứ màu vàng em thấy rỏ luôn ...:):):)