Hạng D
19/1/04
2.089
11
0
43
<font color="blue">Đây là những bản nhạc lãng mạn cuối cùng của dòng xe cổ này , tiếp theo đó sẽ là những âm điệu mạnh mẽ hơn với những chiếc xe Ford Mustang cổ điển oai hùng...</font id="blue">

<font color="red">1959 Ford Galaxie Fairlane 500 Convertible</font id="red">

Khúc biến tấu cổ điển của FORD # 6


<font color="red">1961 Ford Starliner - Black - Front Angle</font id="red">

Khúc biến tấu cổ điển của FORD # 6


<font color="red">1963 Ford Falcon Futura Convertible White</font id="red">

Khúc biến tấu cổ điển của FORD # 6


<font color="red">1964 Ford Fairlane 500 Sports Coupe</font id="red">

Khúc biến tấu cổ điển của FORD # 6


<font color="red">1964 Ford Galaxie 500XL Convertible - Red - Front Angle</font id="red">

Khúc biến tấu cổ điển của FORD # 6


<font color="red">1965 Ford F100--Blue & White</font id="red">

Khúc biến tấu cổ điển của FORD # 6


<font color="red">1966 Ford Galaxie 500</font id="red">

Khúc biến tấu cổ điển của FORD # 6