Hạng D
20/10/17
1.117
96
48
37
Minh chứng đã chứng minh là loa hàng hiệu tháo xe rất hay và xuất sắc
Nâng cấp hệ thống loa Mark Levinson dòng Ls 600h và Bose tháo xe Mỹ cho Kia Morning.
✳️Sự kết hợp tuyệt vời sau khi tìm hiểu và quyết định tuy xe nhỏ nhưng võ công thâm hậu âm thanh hay như các đàn anh đi trước.
Kia Morning và gói độ âm thanh hay xuất sắc.
Kia Morning và gói độ âm thanh hay xuất sắc.
Kia Morning và gói độ âm thanh hay xuất sắc.
Kia Morning và gói độ âm thanh hay xuất sắc.
Kia Morning và gói độ âm thanh hay xuất sắc.
Kia Morning và gói độ âm thanh hay xuất sắc.
Kia Morning và gói độ âm thanh hay xuất sắc.
Kia Morning và gói độ âm thanh hay xuất sắc.
Kia Morning và gói độ âm thanh hay xuất sắc.
Kia Morning và gói độ âm thanh hay xuất sắc.
Kia Morning và gói độ âm thanh hay xuất sắc.
Kia Morning và gói độ âm thanh hay xuất sắc.
Kia Morning và gói độ âm thanh hay xuất sắc.

Hiếu 0977360086.
 
Chỉnh sửa cuối: