ium confirmed
Hạng D
24/6/14
1.271
3.045
113
Cái nào cũng có cái lợi riêng. Em hóng anh nào thanh lý xe đạp trong nhà loại ngon bổ rẻ để đạp recovery sau khi chạy ngoài trời
 
Hạng D
14/6/05
1.589
3.529
113
Đồng Nai
Mua giá cắt cổ, thanh lý giá bèo... nên để ngắm thôi.
Thanh lý chắc đc 1/3 giá còn bị tuột quần nửa.
Em để đấy để cò cớ.. ăn hiếp bà cả. Tật đòi mua cho bằng được dù em đã ra sức can ngăn..hehehe..