Hạng D
8/4/11
2.470
8.997
113
em tính Tết này mua cái xe máy điện, mà thấy ớn ăn quá!
 
Hạng B2
30/9/17
282
298
63
38
Đăng phải có nguồn rõ ràng với mục đích truyền đạt, chứ ví dụ 1 vụ riêng lẻ chưa biết là do gì, đăng bừa thì khác gì đi gây sự với hãng. B là chủ 1 báo thì có muốn đăng ko hay ở góc nhìn của 1 anti muốn đăng bài như thế, haha
Hãng xe mà như lãnh tụ không dám đụng tới luôn
 
Hạng D
2/7/17
1.540
2.016
113
44
Đăng phải có nguồn rõ ràng với mục đích truyền đạt, chứ ví dụ 1 vụ riêng lẻ chưa biết là do gì, đăng bừa thì khác gì đi gây sự với hãng. B là chủ 1 báo thì có muốn đăng ko hay ở góc nhìn của 1 anti muốn đăng bài như thế, haha
Đọc comment của bạn thì mãi mãi là nonita thôi.
 
Hạng B2
30/9/17
282
298
63
38
Ai thích đụng thì cứ đụng, ko ai cấm, nhưng đụng ko lợi ích thì cũng ko ai muốn
Không ai cấm nhưng đụng xong là ở tù, đối với mấy đứa làm ăn kiểu mafia mất dạy thì nên tránh xa
 
Hạng B2
27/3/23
138
108
43
Không ai cấm nhưng đụng xong là ở tù, đối với mấy đứa làm ăn kiểu mafia mất dạy thì nên tránh xa
Lựa chọn là tùy mỗi người,đừng vì tính sân si mà tự rước nỗi buồn, kk