O.S.P.D
20/4/05
1.879
104
48
F1racer nói:
tuando nói:
Đường này con Vịt đẹt nhà em lội ngon :)

Đi Vịt có cái chán là vượt địa hình quá dễ dàng, nản :D

Nghe bác nói em cũng chẳng muốn lấy Tè đi nữa???:D
Chuyến này có thử sức vịt nữa không nhể?
SMOKIN.GIF
tongue4.gif

Đi Vịt có cái chán là vượt địa hình quá dễ dàng...nằm lại, hehe, bị rồi làm như kg ai biết:D