23/10/06
14.403
4.979
113
Một cuộc hành trình thú vị đầy đủ cung bậc cảm xúc và mài mòn sức lực
[MTB] Hồ KaLa - những người máu nhiểm bùn (08/2016)


Độ cao của trail

[MTB] Hồ KaLa - những người máu nhiểm bùn (08/2016)


Tổng cộng 16,97km trong 2:18' và tiêu tốn 1.55 Calories

[MTB] Hồ KaLa - những người máu nhiểm bùn (08/2016)
 
23/10/06
14.403
4.979
113
Sau cuộc chinh chiến gian khổ, xe được rửa sạch và treo trên giá đỡ
[MTB] Hồ KaLa - những người máu nhiểm bùn (08/2016)


Và trứng luộc thu hoạch được từ chủ nhân của nó :p

[MTB] Hồ KaLa - những người máu nhiểm bùn (08/2016)
[MTB] Hồ KaLa - những người máu nhiểm bùn (08/2016)