Hạng B2
11/12/14
282
279
63
38
như tiêu đề. Tháng sau e định mua. Bác nào đi qua báo giá giúp