Hạng D
23/1/16
1.122
748
113
Khứa này có thù với Toyota nè, lên trang cá nhân là rõ :D. Con xe trâu bò người ta chạy cả chục năm không sao qua tay khứa này làm như cái nùi giẻ vậy đó, bởi đánh giá xe mà không công tâm và không chuyên nghiệp như này chỉ làm người tiêu dùng hoang mang.
thanh niên đó Lexus còn chê dc mà :D
 
Hạng B2
18/10/21
211
549
93
Khứa này có thù với Toyota nè, lên trang cá nhân là rõ :D. Con xe trâu bò người ta chạy cả chục năm không sao qua tay khứa này làm như cái nùi giẻ vậy đó, bởi đánh giá xe mà không công tâm và không chuyên nghiệp như này chỉ làm người tiêu dùng hoang mang.
Ủa nhớ là khứa bảo khứa có con 4 tủn mà nhĩ, sở hữu xe toy sao chê toy dữ vậy???
 
NBH confirmed
Hạng B2
24/11/21
209
297
63
32
Khứa này có thù với Toyota nè, lên trang cá nhân là rõ :D. Con xe trâu bò người ta chạy cả chục năm không sao qua tay khứa này làm như cái nùi giẻ vậy đó, bởi đánh giá xe mà không công tâm và không chuyên nghiệp như này chỉ làm người tiêu dùng hoang mang.
thế à nhìn mặt hắn câng câng nên mình ko xem kênh hắn, giờ chỉ xem tipcar và gearup
 
Tập Lái
19/3/16
39
30
23
37
Quảng cáo thì ghi rõ vào chứ cái xe vỏ mỏng hơn vỏ trứng yên tâm sao được. Mà có ai khôn mua xe lần 3 mà mua xe vỏ trứng ko hả trời. Thần kinh sao? Mà anh Tùng anh mua xe trải nghiệm rồi sao còn chưa đóng cái biển vào?