Hạng C
26/1/10
971
0
0
39
thành phố hồ chí minh
xe bác nhìn rất ngầu, nhưng sáu tháng kiểm định 1 lần thì bác sẽ được diện kiến bác Dũng PP, hoặc anh em trong hội rồi: bia+ cháo vịt...để mượn bộ mâm 15' đi kiểm định đó mà....kakaka, chúc mừng bác có bà 2 cực ngầu
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
14/1/08
1.496
24
38
57
Xe đẹp thật,chúc mừng bác
080402cool_prv.gif
.Gara PP là của bác CC hả các bác