Hạng D
2/8/13
1.219
858
113
Hình như đã gặp bác này trong buổi off tất niên GMFC năm ngoái

Link đây các bác