Hạng D
22/1/19
2.941
4.162
113
Không phải là phân biệt vùng miền (tại bản thân cũng gốc Bắc) nhưng thật sự mỗi lần gặp biển số xe ngoài ấy là có sự ác cảm. Nhất là các nhà giàu mới,
Đi ngoài đường mà gặp biển 29-30 là em xác định né. Từ 2 bánh đến 4 bánh. Một thời nổi tiếng "trào lưu" xe vespa biển 29-30 không đội mũ bh, vừa chạy xe vừa bấm đt :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
6/12/14
1.181
1.108
113
đề nghị đưa vào luật: tăng gấp ba mức phạt. Có vậy mới hết thể loại này