Hạng B2
9/7/16
395
242
43
33
Hồ Chí Minh
Em cũng mới bị lỗi này khi đi bệnh viện đại học y dươc. Hướng Hồng Bàng rẽ Lý Thường Kiệt. Để quay đầu về bệnh viện.
do sáng 5h gặp chở ba vợ bị bệnh nên cũng sơ ý nhưng xe em 1 nửa trong vạch nửa ngoài vạch.
thôi đóng phạt hix
 
Hạng B2
16/1/22
109
124
43
40
Giáo dục bằng tiền kèm lao động công ích như: đếm và ghi hình xe đi vào làn khẩn cấp, vượt đèn đỏ,...