Hạng B2
19/12/16
306
6.014
108
Các bá thấy thế nào!?
 
Hạng B2
9/5/15
175
1.865
133
Trừ khi có kênh khác đủ hấp dẫn để chảy vào, 2 là CP hút đáng kể lượng tiền đã bơm về, còn không thì giá không thể giảm nhiều được, tiền và tổng lượng hàng trong nền kte vẫn phải tương đương nhau, ko thể bắt giá giảm trong khi tổng tiền vẫn ko đổi, thậm chí còn tăng thêm.
 
Hạng B2
16/5/17
364
1.534
93
Bác lại lập cái thớt để kill những người chưa có nhà đất định cư.
Em dám chắc thuế tăng giá sẽ càng tăng, không bao giờ có chuyện giảm.
Giống như xăng tăng thì giá vận tải tăng vậy.
Tận thu thì cái khỉ gì nó cũng tận thu, gửi bank cũng bị đánh thuế, mua xe chạy vận tải cũng bị thuế, sau này đi ị cũng bị tăng thuế bảo vệ môi trường....
 
22/6/15
4.630
21.129
113
Bác lại lập cái thớt để kill những người chưa có nhà đất định cư.
Em dám chắc thuế tăng giá sẽ càng tăng, không bao giờ có chuyện giảm.
Giống như xăng tăng thì giá vận tải tăng vậy.
Tận thu thì cái khỉ gì nó cũng tận thu, gửi bank cũng bị đánh thuế, mua xe chạy vận tải cũng bị thuế, sau này đi ị cũng bị tăng thuế bảo vệ môi trường....
1. Gom xèng vì Ngân sách hụt
2. Kìm hãm sốt nóng thị trường địa ốc (bà con lời quá xá... chia bớt đuê kakakaka):D:D:D
Trời mưa thì đất chịu..
NN nghỉ ra cách tận thu thì người dân cũng nghỉ ra cách đối phó bằng cách nâng giá lên.
Mà lúc này lời bể tai nên cũng chả có xi nhê gì.
Chỉ khổ cho khi thị trường nó nổ cái bụp...
Ha ha ha....
 
Hạng B2
16/5/17
364
1.534
93
Trời mưa thì đất chịu..
NN nghỉ ra cách tận thu thì người dân cũng nghỉ ra cách đối phó bằng cách nâng giá lên.
Mà lúc này lời bể tai nên cũng chả có xi nhê gì.
Chỉ khổ cho khi thị trường nó nổ cái bụp...
Ha ha ha....
Năm ngoái cũng chỉ vì cái thớt thị trường chuẩn bị bụp mà đầy bác ôm xèng ngồi chờ, kết quả qua hơn 1 năm thì thấy ai càng chờ càng nhận quả đắng.
Giá lên từng ngày, chờ đến khi nào cho nó trở về giá của năm ngoái nữa???