Hạng D
13/1/12
2.646
79.458
113
Hạng D
3/9/08
4.592
45.816
113
Chả nói được miẹ gì...fan nhục nên đập cái đầu vào tường cho nó thông não ra cái vụ trọng lượng giữa 2xe.
Bước ra mà kéo co bắt xác thì e bắt X5 đó.
 
  • Like
Reactions: sonk4
Hạng D
13/1/12
2.646
79.458
113
Chả nói được miẹ gì...fan nhục nên đập cái đầu vào tường cho nó thông não ra cái vụ trọng lượng giữa 2xe.
Bước ra mà kéo co bắt xác thì e bắt X5 đó.
Để em kím con Sorento ... ròii kéo hén ...0
 
  • Like
Reactions: hoadat