Hạng B2
23/7/17
152
119
83
do nhiệt độ môi trường ngày càng tăng cao nên là phải làm lưới to để đủ gió tản nhiệt nhé :p
Nghe có vẻ hợp lý :D lưới tản nhiệt to như cái miệng chạy sau e nào đẹp đẹp hả miệng cạp 1 cái dính cả hàm :D:D