Hạng B1
15/7/18
70
83
18
34
Trước nó khoe loại chửng chỉ này cứ sau 15 ngày rút là vẫn tính lãi , giờ thì nó quay xe kêu NHNN không cho nó làm vậy, móa hóa ra nó sai mà nó không chịu trách nhiệm
Do trước đây chưa dính vụ VTP nên chứng chỉ này rất hút khách, nó còn có 2 dạng chứng chỉ là mua lại và mua mới, nếu mua lại thì lãi cao hơn 0.x nhưng phải chờ (có ng bán). Trước đây khi bac rút trươc hạn vẫn được tính lãi là do nó mang cái của bác đi bán cho ng khác, còn bgio đâu ai mua.
 
  • Like
Reactions: Tommyteo
Hạng C
18/10/17
748
1.111
98
Trước nó khoe loại chửng chỉ này cứ sau 15 ngày rút là vẫn tính lãi , giờ thì nó quay xe kêu NHNN không cho nó làm vậy, móa hóa ra nó sai mà nó không chịu trách nhiệm
Thì từ trước đến khi có sự có nó làm linh hoặt và ls cao hơn nên thu hút người gửi.
Bây giờ nó quay xe mới cay
 
  • Like
Reactions: Tommyteo
Hạng D
22/6/15
4.632
21.102
113
Tối qua có ai phải bán nhà, đất không nhỉ. He he..,

Saudi Arabia — Argentina​

2 —- 1
 
  • Haha
Reactions: Tommyteo