Hạng D
29/3/17
2.809
8.822
143
mấy bác mua sedan sau này lại tốn 1 mớ đổi lên crossover.

nếu ko chạy dịch vụ thì ko nên mua dòng A và B, vì sau này cũng phải đổi lên.