Hạng B1
3/3/11
56
61
18
Em muốn sơn lại màu 46V có cụ nào có kinh nghiệm tư vấn em với, em cứ sợ màu không được trùng lắm :( ! do em thấy nhiều người nói màu này ra Gara thậm chí ra hãng không thể sơn được giống màu gốc mà bị sai lệch khá rõ, ai từng sơn lại màu này cho em kinh nghiệm với huhu :(

<NHỜ GIÚP> hỏi về sơn lại màu ĐỎ CRYSTAL SOUL 46V