Hạng D
12/9/09
1.690
42.395
113
Sai Gon
Chắc anh không có khả năng nữ công gia chánh tốt như anh @pack
lò nướng mini này có ưu điểm là đỡ hao điện, dễ vệ sinh hơn lò nướng lớn
Không có đk đi ăn hàng anh ơi, chịu khó tí. :D
 
Hạng C
9/4/15
634
5.037
93
32
Chắc anh không có khả năng nữ công gia chánh tốt như anh @pack
lò nướng mini này có ưu điểm là đỡ hao điện, dễ vệ sinh hơn lò nướng lớn
Mình chỉ ngày 2 bữa cơm thôi a. Ngoài ra lười chết