Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
31/10/08
2.617
94
48
HCMC
nhadatmiennam.vn
NỘI QUY CHI HỘI MAZDA ( TRỰC THUỘC OS MEMBER )

* Tên chính thức : Mazda Fan Club ( MAFC )

*Điều I - Hội Mazda: Là hội mở gồm các thành viên OS không phân biệt giới tính, tuổi tác, thành phần, dân tộc, địa lý, quốc gia, học vấn hay chức vụ cao thấp miễn là đủ tuổi công dân, tham gia trên tinh thần tự nguyện, đam mê xe, thích hoạt động vui chơi giải trí tập thể, vui là chính, có trách nhiệm, có văn hóa, không vụ lợi, phi chính trị .

*Điều II - Chức năng hoạt động :
1. Tập hợp, tổ chức các hoạt đông văn hóa ,vui chơi giải trí, caravan trong và ngoài nước. Định hướng hoạt động của các nhóm thành viên, phát triển và trợ giúp kinh nghiệm cho các thành viên trong khuôn khổ các quy định chung của OS và phù hợp Luật pháp.
2. Trao đổi, nâng cao trình độ lái xe an toàn, sử dụng, bảo dưỡng xe.
3. Tham gia các hoạt động chính thức chung của OS, giao lưu với các chi hội khác.
4. Quan tâm chăm sóc lẫn nhau trong đời sống và công việc, bảo vệ quyền lợi của các thành viên của hội trên diễn đàn phù hợp các quy định chung.

*Điều III - Các loại hình hội viên gồm :
- <span style=""color: #0000ff;"">Thành viên Online</span> : Chỉ online trên mạng, không có điều kiện tụ tập hoặc chỉ tham gia được 1 số hoạt đông / vui chơi của hội theo ý thích nhu cầu của từng thành viên. ( Không bắt buộc đóng phí Hội viên )
- <span style=""color: #ff0000;"">Thành viên chính thức</span> : tham gia cả Online và Offline trực tiếp các hoạt động hội họp, vui chơi của hội. ( Phải đóng phí Hội viên hàng năm _ Cụ thể: Đóng 300K/năm/1TV_ Năm 2012 )

*Điều IV - Điều kiện hội viên :
A) Điều kiện gia nhập :
1) Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên trên mọi miền đất nước , nước ngoài, mọi dân tộc, tán thành Nội quy của Hội.
2) Tự nguyện, không phân biệt giới tính, tuổi tác, thành phần, dân tộc, địa lý, quốc gia, học vấn hay chức vụ cao thấp
3) Có xe hoặc đã từng sở hữu xe Mazda mọi đời .
4) Chưa có xe, nhưng ghiền 4B và yêu thích thương hiệu Mazda và Chi hội MAFC.
5) Đam mê xe và thích tham gia các hoạt động của hội Mazda
6) Bạn bè của các thành viên hội Mazda hoặc các thành viên khác trong OS yêu thích hội Mazda.

+Nội dung đăng ký :
- Trong thớt ĐK thành viên : Nick, tên thật, ngày sinh, nơi cư ngụ, số ĐT DĐ (Nếu không thấy bất tiện ),loại xe + biển số.
- Tham gia với hình thức nào :<span style=""color: #ff0000;""> Chính thức </span>hay <span style=""color: #0000ff;"">Online</span>. ( Chính thức :<span style=""color: #ff0000;""> Thu phí</span>. Online :<span style=""color: #0000ff;""> Miễn phí </span>)
- PM cho HT : Trích ngang bổ sung thêm họ và tên thật, nghề nghiệp chính , địa chỉ , email – (Yêu cầu bắt buộc cho thành viên chính thức_ Nhằm hỗ trợ cho các TV khác khi có nhu cầu hợp tác..).Ngoài ra có thể thêm thông tin chức vụ (nếu có), nơi làm việc (nếu có), tình trạng gia đình – tuy nhiên không bắt buộc.

B) Khai trừ / Bãi nhiệm :
1) Ra khỏi hội : Tự nguyện nếu không thích tiếp tục tham gia hội bất cứ lúc nào khi muốn và phải thông báo chính thức cho Lãnh đạo hội , thanh quyết toán hết các nợ nần (nếu có) với hội.
2) Bị khai trừ khỏi hội :
- Vì lý do vi phạm các quy định chung của Luật, nội quy diễn đàn, hoặc các vi phạm nghiêm trọng các quy định trong Nôi quy hội, không tuân thủ các quyết định / hòa giải cuối cùng của Lãnh đạo hội.
- Thành viên chính thức: bỏ 03 kỳ offline liên tiếp mà không có lý do chính đáng hoặc chậm trễ / không nộp quỹ hội .
- Thành viên online : không tham gia online-spam quá 3 tháng .
- Lôi kéo bè phái gây mất đoàn kết trong hội, vô trách nhiệm dẫn hậu quả xấu cho các thành viên cho danh tiếng của Hội.
- Mâu thuẫn cá nhân ảnh hưởng đến hội, lạm dụng tên tuổi của hội cho mục đích xấu, nợ nần tiền bạc đồ dùng, xe cộ với các cá nhân trong hội.
*Những người bị khai trừ do vi phạm các lỗi nghiêm trọng, sẽ được nêu tên trong bảng phong thần của hội với lý do đầy đủ để anh em trong toàn OS được biết.

*Điều V - Quyền lợi của hội viên :
1) Tham gia các hoạt động của Hội (online/offline) :
- Online – 24/7 không hạn chế.
- Offline chính thức : 1 lần / 1 tháng , giao lưu, ra mắt TV mới, chia sẻ kinh nghiệm Turning & Driving.
- Đi chơi dã ngoại / du lịch/ khám phá : 1 lần /quý (3 tháng/ 1 lần), các chương trình khác sẽ có thông báo cụ thể trên diễn đàn.
2) Được đề xuất, góp ý kiến và đề nghị Hội về các vấn đề mà mình quan tâm hoặc liên quan đến hội.
3) Được nhận được sự quan tâm trợ giúp của hội của các thành viên khác trong các trường hợp liên quan cá nhân và gia đình hoặc công viêc.
4) Tham gia viết bài về các vấn đề về xe cộ, trao đổi kinh nghiệm, đề nghị trợ giúp trên trang của hội Mazda
5) Được bỏ phiếu bầu lãnh đạo hội và biểu quyết các vấn đề trưng cầu của Hội: thành viên chính thức được 1 phiếu , thành viên online được 1/2 phiếu.

*Điều VI - Nghĩa vụ của hội viên.
1) Chấp hành nghiêm chỉnh QUI ĐỊNH của diễn đàn OS, Nội Quy Hội và các quyết định được Hội hay số đông tham gia ủng hộ.
2) Tham gia nhiệt tình các hoạt động theo điều kiện của mình. Luôn nhiệt tình cổ vũ để hội phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Hội phân công.
4) Tích cực vote cho AE trong OS và các bài viết có chất lượng tốt, hữu ích cho AE Mazda .
5) Bảo vệ và nâng cao uy tín của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng phấn đấu thực hiện mục đích của Hội; tham gia đóng góp vào việc tuyên truyền và vận động xây dựng phát triển Hội.
6) Đóng hội phí thường niên đủ và đúng hạn theo quy định của hội.
7) Tuân thủ các quyết định, phân xử cuối cùng của BĐH OS và lãnh đạo hội.

*Điều VII - Cơ cấu tổ chức của hội :
1) Thành phần hội bao gồm:
- Hội Trưởng chi hội
- Các Hội Phó chi hội : truyền thông, hội họp, sự kiện, tài chính, tổ chức và phát triển hội. Cụ thể sẽ quy định tùy theo từng nhiệm kỳ cho phù hợp với tình hình kinh tế, tài chính và số lượng TV cụ thể.
- Thư ký hội
- Và các thành viên - hội viên.

2) Hội Trưởng Chi hội:
- Là người đại diện cao nhất của Hội trong các quan hệ, đưa ra định hướng và các chương trình hoạt động cho Hội, chịu trách nhiệm điều hành phân công các Hội Phó và các hoạt động của Hội, ủy quyền khi đi vắng.
- Hợp tác với Admin/Mod để bảo vệ quyền cũng như hướng dẫn các thành viên tham dự diễn đàn cho đúng Quy định của Diễn đàn và phù hợp Luật pháp.

3) Nhiệm kỳ và bãi nhiệm:

- Nhiệm kỳ : 1 năm từ khi bầu chính thức và công bố bởi BĐH OS, tự bãi nhiệm khi hết nhiệm kỳ và hết trách nhiệm khi bàn giao cho Lãnh đạo hội mới đuợc bầu.
- Bãi nhiệm trong nhiệm kỳ : Vi phạm bị khai trừ, không hoàn thành nhiệm vụ nhiều lần. Bất cứ thành viên nào cũng có quyền đề xuất bãi nhiệm, bỏ phiếu theo tỉ lệ quy định và BĐH OS là người quyết định cuối cùng. Riêng HT tự chấp hành khi có 2/3 tổng số thành viên chính thức và online bỏ phiếu bãi nhiệm.

*Điều VIII -Tài chính và họat động tài chính của hội

1. Các nguồn thu của Hội gồm:
- Thu từ hội viên chính thức: lập quỹ (mức đóng hội phí do biểu quyết quyết định tùy theo từng năm), bổ sung khi cần thiết, luôn bảo đảm 30% Qũy dành cho chăm sóc thành viên chính thức của Hội. ( Cụ thể : Đóng 300K/năm/1TV_Năm 2012 )
- Đối với các thành viên online : Không quy định bắt buộc và chủ yếu tự nguyện. Các thành viên online mà chỉ tham gia vào các hoạt động cụ thể của hội như du lịch, chụp ảnh, dã ngoại, giao lưu .... thì chỉ cần nộp tiền liên quan đến các sự kiện đó.
- Thu từ các hoạt động đóng góp đấu giá trực thuộc Hội.
- Thu từ các giải thưởng do thành viên của Hội thi thố dành được dưới danh nghĩa OS và hội Mazda.
- Các khoản thu do hội viên,mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài hội/nước ủng hộ, đóng góp.
- Các khoản tài trợ từ chính Hãng Mazda ( nếu có ) cho mục đích PR cho thương hiệu.

2. Các khoản chi của Hội được quy định và bao gồm:
A) Chi từ quỹ đóng góp hàng năm:
* Offline chính thức: Liên hoan tổng kết năm hoặc Lễ ra măt BLĐ mới chính thức của Hội .
* Tiếp đón chính thức (cafe/ăn uống nhẹ) với các hội viên từ các tỉnh khác về TP HCM, giao lưu với chi hội hoặc lãnh đạo OS.
* Quan tâm các trường hợp hiếu hỷ, hỗ trợ khó khăn đột xuất, đau ốm (của tứ thân phụ mẫu, con cái ruột, bản thân thành viên) của các thành viên (chính thức hoặc online có tham gia đóng quỹ).
* Thưởng cho thành viên trong những trường hợp đặc biệt xuất sắc hoặc tổng kết cuối năm được hội viên bình chọn.
* Từ thiện khi có sự kiện đặc biệt, các hoạt động của OS cần tham gia đóng góp.

B) Không dùng quỹ chi cho các trường hợp :
- Sinh hoạt ngoại khóa, du lịch, đi chơi, ăn uống, có gia đình hoặc bạn bè đi kèm.
- Mọi cuộc off chui, off lậu của thành viên hoặc nhóm thành viên.
- Các buổi off đột xuất, không chính thức...

3. Quản lý tài chính, tài sản.
Tài chính và quỹ của Hội được giao cho Thủ Quỹ quản lý chi theo phê duyệt của Chủ tịch Hội đảm bảo nguyên tắc cần thiết, đúng việc, hiệu quả, công khai và phù hợp với quy định trong Nội quy, thu-chi được cập nhật liên tục và gửi chi tiết định kỳ 1 tháng/ lần cho tất cả các thành viên đóng góp quỹ cùng giám sát.

* Điều khoản chung :
1. Tất cả các hội viên phải thực hiện đúng Nội Quy Chi Hội đã thống nhất đưa ra.
2. Ban Lãnh Đạo và các thành viên kỳ cựu có trách nhiệm hướng dẫn các thành viên khác thi hành Nội quy nghiêm túc.
3. Việc sửa đổi, bổ sung Nội Quy hội trong quá trình thực hiện là cần thiết khi các xem xét, khiếm khuyết và khuyến nghị được mọi người đưa ra và được trên 2/3 thành viên Hội ủng hộ.
4. Nội Quy này đã được toàn thể các thành viên họp chính thức vào buổi Tất Niên hàng năm thông qua.
5. Nội Quy này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Chi Hội Mazda công bố chính thức và công nhận.
6. Các điều khoản chưa có trong Nội Quy này sẽ được xem xét và quyết định cụ thể của Ban Lãnh đạo Chi Hội.
--------------------------------------------------
TP Hồ Chí Minh ngày : 05/1/2012.
Ban Lãnh Đạo MAFC.
( Đã ký )

Hội Trưởng
<span style=""color: #0000ff;"">Olympus </span>
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
23/12/08
5.072
544
113
43
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

Thưởng phạt phân minh, ái tình dứt khoát.
 
Hạng F
11/12/06
7.284
23.222
113
Em bị nhiễm HIV thì hok được tham gia MAFC hả các cụ? huhu
bash.gif
bash.gif
bash.gif
 
msg confirmed
Núp Lùm
6/3/11
1.624
18
38
Đọc dài phê quá! nhưng mà
080402cool_prv.gif
. Em xin phép bổ sung tí..
Tài liệu đính kèm(là một phần không thể thiếu của nội qui:
1. Qui định cafe bưởi:D(liên hệ bác dinhcongchu2003 để nhận)
2. Qui định chém gió
21.gif
(liên hệ bác dem0sao để nhận)
....các bác có bổ sung gì nữa không?
tongue4.gif
 
Hạng C
6/6/11
850
2.486
93
Olympus nói:
nguyengiao nói:
Em bị nhiễm HIV thì hok được tham gia MAFC hả các cụ? huhu
bash.gif
bash.gif
bash.gif
Phỉ phui cái miệng ăn mắm, ăn muối nói bậy...Nói bậy nè..
bash.gif
bash.gif
Bác Giao góp ý đúng đó, vấn đề người có H chúng ta không nên kỳ thị, xa lánh, họ cũng như bao người bình thường thôi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.