23/10/06
14.638
5.121
113
Tời lên khỏi con dốc đầu tiên hết hơi, nằm chờ xe sau sửa xong rồi tời lên đi tiếp...

62611838_336267050401726_306208245964341248_n.jpg
 
23/10/06
14.638
5.121
113
Các giải pháp đưa ra:

1. Thay ống => không có ống dự phòng mang theo
2. Đi bộ ra ngoài mua vô thay => rất xa (ra vào mất 2 ngày)
3. Đi bộ lên điểm có sóng gọi hỗ trợ mang vào.
4. Hàn tại chỗ => Máy hàn lại để ở xe được đánh giá là mạnh nhất 6x6 nhưng xe này lại đi đầu và ra trước cmnr. => Ai đời đi gởi phụ tùng và dụng cụ cho xe đi trước thì nó đi mất tiêu biết sao mà đuổi kịp :(

Giải pháp cuối: Tự hàn bằng cách đấu nối liên tiếp 3 bình Ac Quy

64298243_336267160401715_3313591909091377152_n.jpg