Hạng F
17/8/09
7.876
343
83
Sài Gòn <---> Hà Nội
Như tiêu đề, có bác nào còn hay ghé xóm nhỏ này thì để lại 1 chấm cho xóm xôm tụ lại ạ.