Hạng C
4/2/05
576
30
28
RE: Outlook Express hỏi các bác tiếp???

Bác Khoai dùng 6 máy có 6 account email khác nhau hay là chung nhau 1 account?

Nếu 6 account có cùng kiểu @tbs...com thì chắc là bác đăng ký dịch vụ mail offline của ISP, còn nếu chỉ là 1 account duy nhất kiểu [email protected] thì có lẽ bác muốn nhiều người cùng đọc chung thư từ 1 account.

Nếu mail offline thì (1) xem lại các thiết đặt của OE trên từng máy (2) kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ

Nếu dùng chung 1 account thì bác nên cài 1 cái mail server, kết nối nó với Internet rồi tạo cho mỗi người sử dụng 1 account email cho nó ... máu :D

Nên dùng Outlook 2003, hay hơn OE nhiều.
 
Tập Lái
6/4/05
11
0
0
www.mobicolors.com
RE: Outlook Express hỏi các bác tiếp???

bác cashier không nói rõ, nếu là dùng mail off-line như bác GT nói thì có lẽ là lỗi bên cung cấp dịch vụ, còn nếu là nhiều máy share chung nhau một e-mail thì bác chỉ cần vào phần Tool\Option bỏ check vào mục lưu lại thư trên server khi check mail là ok liền.

Nếu chỉ cần dùng mail thì OE nhẹ nhàng, hay hơn Outlook 2003 nhiều, nhưng nếu dùng cộng tác, sử dụng nhiều tính năng như lịch, meeting,... thì Outlook 2003 sẽ là all-in-one :)
 
Hạng D
19/1/04
2.089
11
0
44
RE: Outlook Express hỏi các bác tiếp???

Cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các bác. Ôm hôn các bác. Chụt
033102beer_1_prv.gif