Hạng D
25/10/10
4.510
3.558
113
Cứ PajeroSport nha bác. Đừng chon xe mỹ, nếu bác không muốn thành kỹ sư oto hay luật sư bất đắc dĩ. Nếu bác muốn con 1 con xe phục vụ mình thí Mit, Isuzu, Toy mà ohang thôi
 
Hạng C
19/6/19
748
1.133
93
Cứ PajeroSport nha bác. Đừng chon xe mỹ, nếu bác không muốn thành kỹ sư oto hay luật sư bất đắc dĩ. Nếu bác muốn con 1 con xe phục vụ mình thí Mit, Isuzu, Toy mà ohang thôi
em thấy Mu-x, Vios, Innova toàn lái xe đi phục vụ người khác ko à :D