Hạng D
6/12/14
1.080
967
113
Ôi... ao ước của đời em. Làm một chuyến xuyên Việt bằng xe máy.

Lúc Trẻ thì kinh tế khó khăn, tiền và thời gian đều không có.

Giờ Già hơn chút, kinh tế tàm tạm hơn, nhưng vẫn không có thời gian.

Chúc mừng các Bạn đã có một chuyến đi tốt đẹp.
Hồi rất trẻ thì có sức và thời gian nhưng không có tiền --> không đi được.
Lớn lên một chút, trung niên, thì có tiền và còn sức nhưng không có thời gian --> không đi được.
Lớn tuổi, có tiền và thời gian thì lại không còn sức --> cũng không đi được.
Nên, bạn nào còn trẻ, có chút tiền và sắp xếp được thời gian thì nên đi đây đó.
 
Hạng D
18/3/15
1.885
678
113
33
đi cũng vui-mà già rồi đi phượt xe gắn máy thấy ớn quá :D