Hạng B2
5/9/11
460
31
18
Em xin phục vụ tiếp các bác!
Trời ạ! Sao lại há hết mồm ra cả lượt thế này! Chắc lâu quá chưa được măm nên đói bụng đây?
Gsm0rLv.jpg

PhG7sAf.jpg

 
Hạng B2
25/11/10
468
99
28
ừ thì đề là họp bầu chủ tịch CLB previa Miền Bắc đi cho nó đầy đủ.
 
Hạng B2
5/9/11
460
31
18
chuong ga nói:
ừ thì đề là họp bầu chủ tịch CLB previa Miền Bắc đi cho nó đầy đủ.
Có thớt mới roài đấy chuong ga nhé!