Hạng D
1/1/15
2.368
10.333
113
44
Bake Central Park
www.bake.vn
những sáng tạo và nghiên cứu của các chuyên gia tại Trung tâm Chế tạo Phiên Bản Đặc biệt (SVO) chắc phần lớn là từ định hướng dùng Chất xám để đưa Công nghệ vào
 
Hạng F
7/8/17
7.269
9.759
113
những sáng tạo và nghiên cứu của các chuyên gia tại Trung tâm Chế tạo Phiên Bản Đặc biệt (SVO) chắc phần lớn là từ định hướng dùng Chất xám để đưa Công nghệ vào
Thế đến bao h mới có chất xám đưa vào làm cao tốc miền tây hả anh.
 
Hạng D
1/1/15
2.368
10.333
113
44
Bake Central Park
www.bake.vn
Thế đến bao h mới có chất xám đưa vào làm cao tốc miền tây hả anh.

đường đó là của bọn làm ra để bán dịch vụ, nó làm không tốt thì nó sẽ không bán được hàng, nó toi trước, chỉ bọn ngu dốt hơn nó mới không thấu trường hợp này, anh ạ.
 
Hạng F
7/8/17
7.269
9.759
113
đường đó là của bọn làm ra để bán dịch vụ, nó làm không tốt thì nó sẽ không bán được hàng, nó toi trước, chỉ bọn ngu dốt hơn nó mới không thấu trường hợp này, anh ạ.
Haiz. Dân ng ta mưu cầu hạnh phúc chờ hơn chục năm giờ ra cái đường cao huyết áp z đó.
 
Hạng C
2/3/14
599
456
63
giá này choáng quá, hơn Bentayga First Edition luôn...