Hạng D
24/2/20
3.366
5.259
113
36
đường đó là của bọn làm ra để bán dịch vụ, nó làm không tốt thì nó sẽ không bán được hàng, nó toi trước, chỉ bọn ngu dốt hơn nó mới không thấu trường hợp này, anh ạ.
Bác chắc phải có vài cái bằng giáo sư hay tiến sĩ nhể.☺️☺️☺️
 
  • Haha
Reactions: 3Khía_CàKhịa
10/5/17
1.485
1.279
118
Việt Nam nên dành toàn bộ Tổng thu Ngân sách Quốc gia trong 12 tháng để chi cho trong 10 ngày, liên tục các ngày trong 1 năm và trong suốt 70 năm tới,

khi đó hệ thống Giao thông đường bộ của Việt Nam sẽ được cải thiện đáng kể so với thời điểm này.
Quả bình lựng @Wuyền thọi
 
  • Haha
Reactions: 3Khía_CàKhịa
Hạng D
4/8/11
1.015
3.195
143
1 triệu đô. Bỏ qua không tính cậu ấm cô chiêu xài tiền thừa kế thì doanh nhân tầm cở nào ở Việt nam đi được chiếc này ? chắc phải có 500 tỷ đổ lên
 
Hạng D
11/8/21
2.797
2.743
113
19
Việt Nam nên dành toàn bộ Tổng thu Ngân sách Quốc gia trong 12 tháng để chi cho trong 10 ngày, liên tục các ngày trong 1 năm và trong suốt 70 năm tới,

khi đó hệ thống Giao thông đường bộ của Việt Nam sẽ được cải thiện đáng kể so với thời điểm này.
Kỳ này OS cử bác làm Đại Biểu dự hội nghị toàn quốc...phát biểu nhá....khà khà