Hạng B2
9/1/15
446
1.993
93
44
Cha này đặt điều kinh thật . Chắc đốt giỏi . Có thấy ai ngồi trước đâu???
thánh .bia phán gì em vậy ? ai mà bất lịch sự chạy lên đầu xe chụp hình chời ...nghía cái em ngồi sau rồi dzọt thôi :)
 
Hạng D
10/2/15
1.202
208
63
thánh .bia phán gì em vậy ? ai mà bất lịch sự chạy lên đầu xe chụp hình chời ...nghía cái em ngồi sau rồi dzọt thôi :)
Không có bằng chứng gì mà bác phán như vậy ? Không đốt thì là giề
Lỡ đốt thì chơi cả can ... chứ đừng nhỏ giọt nha
he he