Hạng D
10/2/15
1.202
208
63
logo gì Ford hay GMFC
Chắc bác Poorguy đang lăn tăn ... không biết bác ấy đã qua giao lưu hội Ford chưa nữa . Từ chức GMFC rùi .. thì cái gì cũng có thể xảy ra .. he he . Phải không bác Poorguy ?