Hạng D
12/9/11
1.117
24.459
113
Sài Gòn của tôi :
"Mùa Xuân đến, lên chùa phát tâm nguyện
Nơi Phật đường, tuổi thêm thần tiên
Mùa Đông đến với đêm Chúa êm đềm
Giáng Sinh về, đẹp tuổi thần tiên."
Trích "Tuổi thần tiên" PD.
Hoặc :
"Mặc vào người rồi ra, ngồi lạy chào mẹ cha
Hàng lụa là thơm dáng tiểu thơ..."
Trích "Tuổi Ngọc" PD
 
Hạng B2
9/4/10
269
213
43
32
nét bút ghi ở trên là ai đang học tiếng hoa, số đếm, 1,2,3,4,5,6

các bác để ý dưới chữ tín nghĩa ngân hàng
công ty nặc danh vốn 300 000 000 và đóng đủ

dịch theo ngôn ngữ bây giờ là công ty cổ phần vốn điều lệ 300 000 000

Tap_hoc_cu_14_11_2009_008.jpg
Tập anh Gia Định nè...