Hạng B2
7/4/18
183
108
28
44
Thuận an dĩ an giá cao tới nóc rồi ,có nhu cầu ở thì mua còn đầu tư thì thua rồi