Tập Lái
28/12/09
29
15
3
Xe tay lái trái hay phải gì ở Nhật cũng chạy được tất. Thậm chí siêu xe thường chỉ bán được loại vô-lăng bên trái vì khách hàng cho rằng như vậy mới là nguyên bản Châu Âu

Một trong những nguyên nhân khiếm bà già nằm kho sớm là tay lái nghịch (bên Nhật lái xe bên trái).

Đây chỉ là dự đoán thôi nghen.