23/10/06
14.403
4.979
113
Thể theo nguyện vọng của đa số golfer SFC và golfer trong OS, chi hội SFC đứng ra đăng cai tổ chức giải SFC - SGGT GOLF 1st OPEN TOURNAMENT 2013. Quy tụ hơn 30 tay golf trong và ngoài OS (cả nam và nữ, quốc tịch Việt Nam lẫn quốc tịch nước ngoài) diễn ra trong ngày 18/01/2013 tại sân Jeongsan Country Club (Đại Phước).​
Sau đây là những hình ảnh của giải.

1655941_583441731747473_190966419_n.jpg


 
23/10/06
14.403
4.979
113
Tờ mờ sáng các golfer phải di chuyển đến sân cuốc sớm
1920537_583448175080162_298407988_n.jpg


1622266_583448335080146_34183632_n.jpg


1972310_583448378413475_58420978_n.jpg


Có bác còn đang đứng ngủ ;)
1898115_583447971746849_1978303574_n.jpg


"Ngài" PutinVn trông rất tươi
080402cool_prv.gif

1779687_583447981746848_1214724780_n.jpg

 
23/10/06
14.403
4.979
113
Tập trung chuẩn bị xung trận
1911670_583448755080104_978043816_n.jpg


Bác Longan (BTC) đang làm việc
1620566_583448801746766_897855642_n.jpg


Bác Super_fox (BTC)
1796449_583448861746760_454642729_n.jpg


Bác PutinVN
1743698_583448985080081_1362365754_n.jpg


BTC đang điểm danh
1779914_583449011746745_1229967331_n.jpg