23/10/06
14.403
4.979
113
Chém gió cũng là môn sở trường sau cuốc đất
1897900_583449371746709_1631219433_n.jpg


1891164_583449428413370_504247330_n.jpg


1795657_583449501746696_824042544_n.jpg


Bác Aikilinh với Sgtrafficjam
1902789_583449545080025_386334692_n.jpg


1621704_583449588413354_224893917_n.jpg


1897860_583449618413351_1699158031_n.jpg


Bác Kiên Vkool
1662715_583449701746676_950946130_n.jpg

 
23/10/06
14.403
4.979
113
Kết thúc giải thành công tốt đẹp, đại diện BTC phát biểu cảm ơn và về!!! :D
1795736_583452265079753_2041302289_n.jpg


534075_583452325079747_500116537_n.jpg


BTC bắc tay nhau mừng giải thành công
033102flo_1_prv.gif

1939683_583452348413078_958132673_n.jpg