Sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng và đèn hiệu ô tô.

Hạng B1
5/4/16
86
38
18
41
Xác nhận
confirm
Mạnh dạn hướng dẫn.
ACE biết rồi thì thôi đừng ném đá.
Giờ ra đường nhiều người vẫn gặp nhiều người chưa biết sử dụng.