Hạng B1
22/2/18
87
43
18
47
Bác Phong Nguyen cho e hỏi chút là khi thay dầu cho RX300 đời 2021 là khoảng bao nhiêu lit thì đúng, nếu không thay cốc lọc và khi thay cốc lọc thì khoảng bao nhiêu thì chuẩn