Hạng B2
19/5/21
160
1.630
93
Mình thấy đẹp hơn bản cũ. Mà nhiều tính năng lái ngon quá
 
Hạng B2
26/10/19
107
132
43
Các bác cứ chê xấu, mà giờ đặt giá thấp hơn CX5 các bác có mua không
 
Hạng B1
16/4/18
62
38
18
41
Trông cái mông y xe Hàn mà có phần rối hơn.Team thiết kế Subaru có vấn đề thật rồi :(