21/9/11
1.664
31.644
113
Thiết kế của Subaru đúng là xấu 1 cách truyền thống!
Thật không hiểu nổi mấy ông thiết kế của Su luôn.
 
Hạng D
9/1/16
1.673
3.284
123
48
Sài Gòn
Cáo đèn sau đã đẹp hơn bản hiện tại (đẹp hơn bản hiện tại của dòng Subaru thôi nha :) ). Bù lại thì đầu xe nhìn rối quá :(.