Hạng D
13/1/12
2.668
92.004
113
Chạy cũng kinh quá ta
Con nâdy Swift Sport , máy có turbo jet nhe anh .. máy 1.4 thôi nhưng 140 con ngựa và chạy đã lắm .. em từng chạy con Swift Sport đời trước máy 1.6 kg tuot bo số sàn trên auto ban ở Đức .. lên 160 nhẹ nhàn chở 2 thằng , trong đó thằng bạn em chắc cả trăm kg
 
Hạng C
9/2/12
814
20.310
93
Con nâdy Swift Sport , máy có turbo jet nhe anh .. máy 1.4 thôi nhưng 140 con ngựa và chạy đã lắm .. em từng chạy con Swift Sport đời trước máy 1.6 kg tuot bo số sàn trên auto ban ở Đức .. lên 160 nhẹ nhàn chở 2 thằng , trong đó thằng bạn em chắc cả trăm kg
Xác xe nhẹ hều mà cố quá anh ui :D
 
  • Haha
Reactions: Huboss