Hạng D
6/8/16
2.425
18.424
113
đợi Jimny... thề e đổi ngang con vin sa lấy Jimny các anh ạ
 
Hạng D
9/5/09
3.411
16.197
113
Đù vậy thì Su nhập về mỗi loại 10 chiếc thôi .. bán trong 5 năm
Làm gì tới nỗi anh. Điên và cuồng thì VN mình đâu thiếu. Mấy tay bỏ 730 củ mua swift nhập là điển hình. Bán dc tận 50 chiếc