Hạng C
2/1/16
571
32.707
93
Su 2 bánh sang số cũng vại
mấy tịm "sửa hông đa" rất ngán ngại do khó kím phụ tùng Su

Vào đây sửa được hết.
 
Hạng D
3/9/08
4.594
47.114
113
Con nầy giờ cung đâu đó 500 hơn , con nầy hãng kg có ohuj tùng đâu .. bên Phổ Quang họ báo như vậy
Mười mấy năm trước e có con Suzuki thợ thầy họ cũng đã rên là Suzuki mua phụ tùng rất khó.
Xe tốt mà cực đường phụ tùng thì cũng gây khó cho người xài ít nhiều.